Banka komiteleri

Yatırım Komitesi

Komite, Bankanın Yatırım Politikasında belirlenen   yetki kapsamında banka tarafından  tahviller ile yapılacak işlemler ve onun tahvilleri satın alma ve tüzel kişilerin ana sermayesinde  pay ile iştirakı,  bankanın  tasarrufunda olan tahvilleri ve  hisseleri satma uygulaması ile ilgili konulara dair tüm yönelimlerde karar almaya yetkilidir. 

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Banka Yönetim Kurulunun danışmanlık birimi olup, banka Yönetim Kurulu toplantısına bankaya dış denetçi adaylarını sunma, dış denetçiler  ve banka Yönetim Kurulu arasındaki karşılıklı irtibatları  sağlama, denetim kontrolleri raporlarının kabulü ve değerlendirilmesi, denetçilerden elde edilen bilgiler konusunda Banka Yönetim Kurulu önünde rapor vermek gibi görevleri yerine getirir. 

Risk Kontrolü Komitesi

Banka Risk Kontrolü Komitesinin esas görevi, banka mali durumuna risklerin, bu sırada  kredi, döviz, faiz, Pazar, işlemler ve bankacılık faaliyetinde meydana gelebilecek diğer  risklerin etkisinin takibi, sözkonusu risklerin kayıtlarını tutma, banka tarafından önlem tedbirlerini almaktır.  Sözkonusu Komite, doğrudan Banka Yönetim Kuruluna tabidir. 

Kredi Komitesi

Kredi Komitesinin esas görevi, yeni kredileri verme sürecini ve daha önce verilen krediler üzere şartlara yapılan değişiklikleri değerlendirmek ve onaylamaktır. 

Likidite Yönetim Komitesi

Komiteye likiditenin verimli yönetimini sağlama amacında bankanın tüm  birimleri faaliyetini koordine etme yükümlülüğü verilmiştir. 

Komite, devamlı likidite riskini ve tüzel kişileri finanse etme taleplerini, faaliyet yönünü, para akışını kontrol eder ve monitoringini gerçekleştirir.

 
16.03.2022