Kurumsal Kartlar

Banka Kurumsal Kartı – Mal ve hizmetlerin nakitsiz ödemesini sağlayan karttır.

Eğilimler:

        • Yakıt satınalma;

        • iş seferleri masrafları;

        • günlük ihtiyaç için kırtasiye masrafları;

        • İkili sözleşme gereği tüzel kişi faaliyeti ile ilgili diğer masraflar:

Kart açılması için gereken evraklar listesi:

        • yazılı başvuru dilekçesi;

        • yetkili kişinin pasaport kopyası; 

        • kurumsal kart kullanımı için Sözleşme; 

24.05.2024