Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Marşı

"Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Marşı  hakkında" Kanunu, Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu 11. Oturumunda  10 Aralık  1992 yılında kabul edilmiştir. 

Beste  – Mutal Burhanov 

Güfte  -  Abdulla Aripov 


Güneşli, hür ülkem, halka baht, kurtuluş,

Sen kendin dostlara yoldaş, şefkatli!

Gelişir ebediyyen bilim ve fen, sanat,

Şöhretin parlasın var oldukça cihan!

 

Altın bu vadiler, can Özbekistan,

Ataların kahraman ruhu sana yar!

Ulu halk kudreti coştugu zaman,

Alemi büyüleyen diyar!

 

Göğsü genis Özbek’in gitmez imani,

Özgür, genç evlatlar sana güçlü kanat!

İstiklâl meşalesi, barış bekçisi,

Haksever, ana yurt, ebediyyen ol abat


Altın bu vadiler, can Özbekistan,

Ataların kahraman ruhu sana yar!

Ulu halk kudreti coştugu zaman,

Alemi büyüleyen diyar!

24.05.2024