Temettüler

2017 yıl sonuçları ile ilgili “Ziraat Bank Uzbekistan” AŞ temettü ödemeleri gerçekleştirilmemiştir.

‘2018 yıl sonuçları ile ilgili’

     ‘2019 yıl sonuçları ile ilgili’

     ‘2020 yıl sonuçları ile ilgili’

Adi hisse senetleri için

0%

0%

Hesaplanan ve ödenen temettü tutarı (milyon UZS)

-

-

İmtiyazlı hisse senetleri için

0%

0%

Hesaplanan ve ödenen temettü tutarı (milyon UZS)

-

-

21.10.2022