Kurumsal Kredi tahsisi için genel kurallar

Bankanın yetkili birimi/kişisi, aşağıdaki nedenlerden dolayı kredi vermeyi reddedebilir:

  • Yürürlükte olan mevzuat belgelerine,  dahili  bankacılık düzenlemelerine uyumsuzluğu;
  • Müşterinin başarısız mali durumu veya mali olmayan olumsuz olayların açıklanması durumunda; 
  • Müşterinin talep ettiği koşullar (mesela, faiz oranı, veya teminat kalitesi/tutarı)  bankanın dahili standart dokümanlarına uygun değilse;
  • Müşteri yasal belgelerinde tutarsızlık  durumunda,  onun hak ve yükümlülükleri konusunda şüphe açığa çıkarsa;  
  • Müşterinin olumsuz kredi notu;
  • Kredi protföyü yapısında böyle etkenlerin (süre, risk çeşitlendirilmesi vesaire) mevcut olması durumunda;
  • Kredi tahsisi için bankada kaynakların mevcut olmaması durumunda. 
  • Bankanın kısa vadeli ve uzun vadeli strateji amaçlarına uyumsuzluğu halinde. 

12.07.2021