Krediler

Özbekistan Cumhuriyetinin mukim  vatandaşı olan tüzel kişilere onların girişimcilik faaliyetinin finansmanı için  banka tarafından krediler verilir. 

Krediler,  kredi araçların para transferi yoluyla nakitsiz şekilde ve ayrıca aşağıdaki gibi prensiplerin yerine getirilmesi şartıyla verilir, yani: vadeli oluşu, iade edilebilirliği, amaç niteliğinde,  paralı oluşu, teminat ile sağlanabilirliği. 

Krediler, ister Özbekistan Cumhuriyeti ulusal para cinsinde, ister yabancı para cinsinde aşağıdaki amaçlarda verilir: 

İşletme  kredileri (Döner sermaye doldurulmasına)  

Işletme kredileri, kredi hattı açılmadan veya  rotatif kredi  açmakla 18 aya  kadar süreye verilir. 

Döner sermaye için verilecek Kredi kapsamında, bunları yapabilirsiniz: 

 • Hammadde, malzemeler ve tamamlayıcı parçaları satın almaya;
 • Hizmetler ve yapılan işler için ödeme yapmaya;
 • Mal stoklarını doldurmaya;
 • Mevsil alışverişlerini yapmaya;
 • Gümrük işlemleri vesaire için ödeme yapmaya. 

Yatırım  kredileri 

Yatırım kredileri,  üretim gelişmesi ve ekipman yenilenmesi, üretim kapasitesini arttırma, iş geliştirme amacında 7 (yedi) yıla kadar verilir. 

Yatırım kredileri kapsamında bunları yapabilirsiniz:  

 • Duran varlıklar ve maddi olmayan varlıklar – taşınmaz mallar,  taşıt ve ekipman satın almaya;
 • İnşaat, tadilat ve yeniden tamir yapmaya;
 • İnşaat malzemeleri satın almaya;
 • Yapılan işler ve hizmetler için ödeme yapmaya,  bir de  bazı faaliyet türleri için lisans ödemesini yapmaya. 

Krediler için  teminat:

 • Taşınmaz malın rehni;
 • Taşıtlar;
 • Ekipman (ek teminat olarak);
 • İş sahibinin (kurucu ortağın) kefilliği;
 • Girişimcileri Destekleme Devlet Fonu kefilliği;
 • Diğer bankaların garantileri.   

Kredi başvurusunun değerlendirilmesi için belgeler: 

 • Tüzel kişiliğin kuruluş ve tescil belgeleri;
 • Şu anda olan Kurucuları hakkında bilgiler;
 • Son 3 yıllık faaliyet için Mali Rapor (Bilançonun 1 ve 2. Formu) 
 • Master Plan;
 • Teminat evrakları;
 • Kredi tahsisinin amaca uygun olduğunun değerlendirilmesi için proje özelliğine bağlı olarak Banka tarafından diğer bilgi ve belgeler istenebilir. 

24.05.2024