Mikro Yatirim

Kredi vermenin ana parametreleri ve koşulları

 

1.1.

Kredi özellikleri

Belirli süreli kredi

 

1.2.

Kredi ürününün adı

MIKRO YATIRIM (özb: Mikroinvestitsiya)

 

1.3.

Kredi ürününün amacı

- Ticari kuruluşlara (tüzel statüsü olmayan kişiler dahil - Bireysel girişimci ve serbest meslek sahipleri için);

- sabit varlıkların satın alınması ve işletme sermayesinin arttırılması için kredi.

 

14.

Kredinin para birimi

Ulusal para biriminde; UZS

 

1.5.

Süresi

Azami vade 36 (otuz altı) aya kadardır.

Perakende ticarette işletme sermayesinin artırılması - 18 (onsekiz) aya kadar

 

 

 

 

1.6.

 

 

Faiz oranı (yıllık). Faaliyetine ve süreyesine göre *

               Süresi
 

 

Etkinlik (alan)

1 - 12 ay

13 - 18 ay

19 - 24 ay

25 - 36 ay

Ödemesiz süre (kredi vadesine göre)

Servis ve üretim sektörleri

%27,00

%27,50

%28,00

%29,00

18 aya kadar olursa 3 ay / 19 – 36 ay arasında olursa 6 aya kadar

Üretm

%27,00

%27,50

%28,00

%29,00

Ticari faaliyet

%27,50

%28,00

%28,50

%29,00

 

 

 

 

1.7.

Kredi almak isteyen tarafından yapılan kredi başvurusunun değerlendirilme şartları ve bu başvuru hakkında karar verilmesi

5 (beş) iş gününe kadar (tam bir belge setinin ibraz edilmesiyle)

 

1.8.

Maksimum kredi miktarı

 50.000.000,00 (elli milyon) UZS

Ticari faaliyetler için - 100.000.000,00 (yüz milyon) UZS

 

1.9.

Gerekli belgeler

- kişiye/girişimciye/girişime ait belgeler;

  - tedarik belgeleri

 

1.10.

Teminat türü

- Mülkiyet rehni ve üçüncü taraf garantisi

- kredi tutarının %115'inden az olmamak üzere araç, gayrimenkul ipoteği, üçüncü şahıs garantisi (ek teminat olarak gerekli olması halinde).

 

  1.11.

Kredi almak isteyen için gerekli olan şartlar

 - Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmak;

- olumsuz bir kredi geçmişine sahip olmamak;

- ödeme gücünün olmasi gerekli.

- Borçlunun ortalama aylık gelirine bağlı olarak, mevcut kredi ödemelerinden ve diğer zorunlu ödemelerden kalan fonların %60'ı, kredinin anapara ve faiz ödemelerinin geri ödenmesinde kullanılacaktır;

 

  1.12.

Kredi tahsis formu

- İşletmeler için kredi fonlarının satıcı/tedarikçinin hesabına aktarılmasıyla;

- Bireysel girişimci ve serbest meslek sahibi kişi - borçlu için nakit olarak veya banka kartına

 

1.13.

Ara ödemelerin dönemselliği

Her ay

 

1.14.

Ödeme biçimi

Yıllık gelir ödeme yönteminde hesaplanır

 

 

 

4.03.2024