Tüketici kredisi

Krediler, tüketim ihtiyaçlarının karşılanması amacında Özbekistan Cumhuriyetinde imal edilen malların (iş, hizmetler) satınalınması için müşterilere verilir, özellikle: 

  • Halk tüketim mallarının (ev gereçleri, beyaz eşya, mobilya, enteriyör eşyaları vesaireler) satınalınması;
  • Evin yeniden tamiri ile ilgili konut binaların yeniden tamiri ile ilgili inşaat malzemelerinin ve/veya  hizmetlerin satınalması için ödeme yapma;
  • Diğer tüketim amaçları.  

Krediler, Özbekistan Cumhuriyeti ulusal para cinsinde  3 (üç) yıla kadar süreye verilir. 

Tüketici kredi için Banka tarafından tahsis edilecek  azami kredi tutarı,  kredi işlem günü Özbekistan Cumhuriyetinden tanzim edilen  300 (üç yüz) temel hesap  oranından aşmayan miktarda belirlenir. 

Kredi  işlemleri için gerekli  belgeler listesi: 

  • Başvuru sahibi ile ortak alıcının pasaport aslı; 
  • Satın alınacak malın alımı hakkındaki ön sözleşme;
  • Teminat karşılığı (kredi tutarına bağlı olarak  taşıt aracı, taşınmaz veya üçüncü kişilerin kefilliği olabilir). 

Kredi faiz oranları:

1-12 ay  - 25.5%;

13-24 ay - 26%;

25-36 ay - 28%

0,00 UZS
12.01.2024