Auditorlik hisobotlari

2017 yil uchun IFRS moliyaviy hisoboti

2018 yil uchun IFRS moliyaviy hisoboti

2019 yil uchun IFRS moliyaviy hisoboti

2020 yil uchun IFRS moliyaviy hisoboti

2021 yil uchun IFRS moliyaviy hisoboti

2022 yil uchun IFRS moliyaviy hisoboti

2023 yil uchun IFRS moliyaviy hisoboti

09/04/2024