Moody's

Moody's: 
Kontragentning uzoq muddatli tavakkalchilik reytingi - chet el valyutasi - «B2».
Bankning uzoq muddatli depozitlari - chet el valyutasi - «B3».  

ZBU biznesining O'zbekistondagi konsentratsiyasini hisobga olgan holda (B1 barqaror).

(Reyting beriligan sana: 2020 yil 6 iyun)

07/05/2021